AMBASSADORS LIST

AMBASSADOR PORTAL
 

ĐẠI SỨ EGE TẠI HỒ CHÍ MINH

Vy TRAN
Vy TRAN

Điểm gặp : Hồ Chí Minh Lịch: 17h-20h ( Cả tuần) Đặt hẹn: Trước 48 tiếng Liên lạc: Trực tiếp/Facebook Mail: AB11@ege-france.com Nói tiếng : Việt CODE: EGEFR-AB1027

press to zoom
Trung HOANG
Trung HOANG

Điểm gặp : Hồ Chí Minh Lịch: 17h-20h ( Cả tuần) Đặt hẹn: Trước 48 tiếng Liên lạc: Phone/Gặp trực tiếp Mail: AB5@ege-france.com Nói tiếng: Việt CODE: EGEFR-AB08123

press to zoom
Jordan VIVEQUIZ
Jordan VIVEQUIZ

Điểm gặp : Hồ Chí Minh Lịch: 17h-20h ( Cả tuần) Đặt hẹn: Trước 48 tiếng Mail: AB9@ege-france.com Liên lạc: Phone/Gặp trực tiếp Nói tiếng: Anh,Pháp CODE: EGEFR-AB1015

press to zoom
Corine LEPELIA
Corine LEPELIA

Điểm gặp : Hồ Chí Minh Lịch: 17h-20h ( Thứ 5) Đặt hẹn: Trước 72 tiếng Liên lạc: Phone/Trực tiếp Mail: AB12@ege-france.com Nói tiếng : Anh CODE: EGEFR-AB0727

press to zoom
 

ĐẠI SỨ EGE TẠI ĐÀ NẴNG

Kim NGUYEN
Kim NGUYEN

Điểm gặp : Đà Nẵng Lịch: 10h-19h (Thứ 7,CN) Đặt hẹn: Trước 48 tiếng Liên lạc: Phone/Gặp trực tiếp Mail: AB2@ege-france.com Nói tiếng: Việt CODE: EGEFR-AB0930

press to zoom
Alexandre CORD
Alexandre CORD

Appointment : Đà Nẵng Avaliable: 19h-21h ( Mon) Reservation: before 48h Mail: AB3@ege-france.com Support by : Skype/Facebook Speaking in: English,French CODE: EGEFR-AB0917

press to zoom
Tuan.N.DANG
Tuan.N.DANG

Điểm gặp: Đà Nẵng Lịch: 8h-10h ( Cả tuần) Đặt hẹn: Trước 48 tiếng Liên lạc : Phone/Gặp trực tiếp Mail: AB7@ege-france.com Nói tiếng : Việt CODE: EGEFR-AB0811

press to zoom
Anh NGUYEN
Anh NGUYEN

Điểm gặp : Đà Nẵng Lịch: 17h-20h ( Cả tuần) Đặt hẹn: Trước 48 tiếng Liên lạc: Phone/Gặp trực tiếp Mail: AB9@ege-france.com Nói tiếng: Việt CODE: EGEFR-AB1012

press to zoom
 

ĐẠI SỨ EGE TẠI NHỮNG THÀNH PHỐ KHÁC/ONLINE

Clara RICI
Clara RICI

Điểm gặp : Hồ Chí Minh Lịch: 17h-19h ( Thứ 2,4) Đặt hẹn: Trước 24 tiếng Liên lạc : Facebook/Skype Mail: AB01@ege-france.com Nói tiếng: Anh, Pháp,Việt CODE: EGEFR-AB0702

press to zoom
Maria LOASIER
Maria LOASIER

Appointment : Online Avaliable: 10h-19h ( Thứ 7,CN) Reservation: Before 48h Support by : Skype/Facebook Mail: AB4@ege-france.com Speaking: English CODE: EGEFR-AB0931

press to zoom
Alexia SOULO
Alexia SOULO

Appointment : Bordeaux Avaliable: 10h-19h ( Everyday) Reservation: before 48h Support by : Skype/Facebook Mail: AB6@ege-france.com Speaking in : French CODE: EGEFR-AB0920

press to zoom
Mylène ROCHERE
Mylène ROCHERE

Điểm gặp : Hà nội Lịch: 17h-20h ( Cả tuần) Đặt hẹn: Trước 48 tiếng Liên lạc : Phone/Gặp trực tiếp Mail: AB8@ege-france.com Nói tiếng : Anh CODE: EGEFR-AB0812

press to zoom

XEM THEO CẤP BẬC

ĐẠI SỨ LEVEL

ĐẠI DIỆN LEVEL

ỦY QUYỀN LEVEL

PHẢN HỒI CỦA BẠN

 

SINH VIÊN CẦN ĐỌC HIỂU THÊM

  1. GIÁ TRỊ CỦA ĐẠI SỨ EGE

  2. VAI TRÒ & NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA ĐẠI SỨ EGE

  3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN​ CỦA ĐẠI SỨ EGE