Partnering with EGE

Our network includes over 20.000 students, 60 international universities, 3.000 organizations and companies, 1500 host families and 450 partners in around the world.

Chúng tôi tin tưởng rằng cốt lõi của sự phát triển bền vững là một hệ thống đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy !

EGE là một tổ chức tập trung vào sự cải tiến trong lĩnh vực giáo dục và tạo thuận lợi cho các dự án trao đổi giáo dục quốc tế. Chúng tôi hy vọng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cơ sở địa phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm bổ sung thêm nhiều giá trị cộng thêm cho sinh viên cũng như phổ biến sâu sát các cơ hội trải nghiệm quốc tế đến cho sinh viên Việt nam.

Tại EGE, các tổ chức đối tác là trọng tâm trong sự phát triển của EGE và tham gia vào việc hỗ trợ, đào tạo sinh viên của chúng tôi.Chúng tôi dựa vào một mạng lưới đối tác quốc tế mạnh mẽ và bền vững để hoàn chỉnh các chương trình quốc tế ngày hôm nay và xây dựng thêm các chương trình quốc tế của ngày mai cho sinh viên chúng tôi.

Chúng tôi mời bạn tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ cộng thêm chất lượng cho sinh viên hay có thể tuyển dụng sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp của chúng tôi. Hơn nữa, bạn có thể tận dụng các kỹ năng xây dựng chương trình giáo dục quốc tế của chúng tôi và tham gia vào các dự án quốc tế hóa giáo dục.

Why cooperate with EGE  ?

Châu Âu - Châu Á

giàu kinh nghiệm trao đổi và phát triển trên hai thị trường tiềm năng

Chương trình đa dạng

sản phẩm chương trình và dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu và điều kiện của sinh viên /doanh nghiệp/ trường học

Mức phí linh hoạt

nhờ cấu hình các gói dịch vụ hỗ trợ từ Căn bản đến Hoàn chỉnh. Các dịch vụ có thể tích hợp hoặc tách rời dễ dàng với mức phí hợp lý nhất.

Thanh toán an toàn

thông qua những ứng dụng tiên tiến cũng như nhiều giải pháp phương pháp thanh toán địa phương

100% Made in France

hỗ trợ từ Pháp xuyên suốt tất cả các khâu hỗ trợ dịch vụ đính kèm cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ

Let’s see what a partnership with EGE can do for you

Phát triển thương hiệu công ty trên thị trường Châu Âu-Châu Á với mức đầu từ bằng zero

 Hỗ trợ chuyên môn 7/7 xuyên suốt các khâu kỹ thuật và phân phối sản phẩm dịch vụ EGE

Nhu cầu sử dụng lớn

các sản phẩm dịch vụ EGE,  80% tiềm năng có nhu cầu tái sử dụng dịch vụ

Tiết kiệm thời gian

xây dựng sản phẩm, thuận lợi trong phân phối nhờ chương trình hoàn chỉnh, chất lượng

Tăng +10% đến +30% doanh thu bổ sung hàng năm cho doanh nghiệp, chỉ cần tối đa hóa năng lực nhân sự hiện tại

Time for action now ! Let's talk & work together !

Questions ?

Contact our Strategic Partnerships Team

Tên tổ chức *

Email *

Phone

Website

Hợp tác về

Nội dung

Merci ! Message envoyé.