stage à l'étranger 2021 avec ege-france.
Thực tập tại Thái Lan | Thực tập nước ngoài | STANDARD

Thực tập tại Thái Lan | Thực tập nước ngoài | STANDARD

SKU: Placement-STAGETH04
1 990,00 €Price

Hỗ trợ thực tập chuyên môn tại Thái Lan

CAM KẾT BẢO ĐẢM

 

 • Bảo đảm 100% nhận được thực tập chuyên môn trong Doanh nghiệp tại Thái Lan.
 • Hợp đồng thực tập được ký bởi Doanh nghiệp bảo lãnh tại Thái Lan.

 

HỖ TRỢ ĐÃ BAO GỒM

 

 • Định hướng chọn vị trí thực tập phù hợp với hồ sơ
 • Phân tích và định hướng nghề nghiệp quốc tế liên quan đến chuyên ngành
 • Phân tích và lập dự toán nguồn tài chính cần thiết cho kỳ thực tập ở nước ngoài
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực tập hiệu quả
 • Tìm doanh nghiệp bảo lãnh tại Thái Lan và gởi hồ sơ ứng viên đến các doanh nghiệp
 • Phân tích hồ sơ doanh nghiệp và nội dung công việc thực tập trước khi phỏng vấn
 • Luyện phỏng vấn cho các buổi phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp tại Thái Lan
 • Sắp xếp lịch phỏng vấn với các doanh nghiệp tại Thái Lan
 • Hỗ trợ tư vấn 5/7 ngày trong bởi chuyên viên EGE trong suốt thời gian tìm thực tập
 • Hỗ trợ tư vấn 5/7 ngày trong bởi đối tác EGE tại Thái Lan trong suốt thời gian thực tập tại Doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các thủ tục hành chính quan trọng: thông tin thủ tục visa, thông tin hoạt động văn hóa du lịch tại Thái Lan, thông tin đi lại và cách sử dụng phương tiện đi lại tại Thái Lan

 

CHI PHÍ ĐÃ BAO GỒM

 

 • Phí tìm doanh nghiệp
 • Phí bưu điện quốc tế và tại Thái Lan (hợp đồng thực tập được đóng dấu bởi doanh nghiệp…vv )
 • Phí dịch vụ soạn thảo và điều chỉnh bộ hồ sơ năng lực bằng tiếng Anh ( gồm 4 phần chính)

 

Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0