Du học Thạc sĩ Pháp | Đại học quốc tế | STANDARD

Du học Thạc sĩ Pháp | Đại học quốc tế | STANDARD

SKU: Placement-EFR01
2 490,00 €Price

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ du học hệ Thạc sỹ tại Pháp

Chọn ngôn ngữ đào tạo
Chọn thời điểm dự kiến bắt đầu
Chọn thời gian khóa học
Chọn thành phố ưu tiên

CAM KẾT BẢO ĐẢM

 

 • Bảo đảm 100% trúng tuyển vào Thạc sĩ tại Pháp.
 • Nhận giấy thông báo chính thức trúng tuyển từ trường đại học Pháp cho chương trình Thạc sỹ.

 

HỖ TRỢ ĐÃ BAO GỒM

 

 • Định hướng chọn chuyên nghành đào tạo phù hợp
 • Phân tích và định hướng nghề nghiệp quốc tế
 • Phân tích và lập dự toán nguồn tài chính cá nhân cần thiết
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch du học hiệu quả
 • Chuyển hồ sơ đăng ký học trực tiếp đến các trường đại học
 • Chuẩn bị cho kỳ xét tuyển đầu vào các chuyên nghành lựa chọn
 • Luyện phỏng vấn Pháp / Anh cho kỳ xét tuyển đầu vào trường đại học
 • Sắp xếp lịch phỏng vấn với mỗi trường đại học
 • Hỗ trợ tư vấn 5/7 ngày trong suốt thời gian chuẩn bị hồ sơ tại Việt nam
 • Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các thủ tục hành chính quan trọng:
  • Thông tin thủ tục visa
  • Thông tin thủ tục Campusfrance 
  • Thông tin thủ tục làm thẻ lưu trú tại Pháp
  • Thông tin đi lại và cách sử dụng phương tiện đi lại tại Pháp

- Hướng dẫn hỗ trợ thủ tục lập hồ sơ điện tử Campusfrance

 

CHI PHÍ ĐÃ BAO GỒM

 

 • Lệ phí đăng ký cho các chương trình học mà sinh viên muốn đăng ký tại các trường đại học trong hệ thống đối tác của EGE
 • Phí bưu điện quốc tế và tại Pháp ( gởi hồ sơ nhập học, giấy gọi nhập học...vv )
 • Phí dịch vụ soạn thảo và điều chỉnh bộ hồ sơ năng lực bằng tiếng Pháp/Anh ( gồm 4 phần chính)

 

 

Gradient

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE LinkedIn
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PORTAILS

Espace étudiants

Espace familles d'accueil

Espace sociétés d’accueil

Espace partenaires / universités

Espace employées

MyEGE

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0