stage à l'étranger 2021 avec ege-france.
Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Anh | SERVICE

Hỗ trợ Đăng ký nhà tại Anh | SERVICE

SKU: ServiceHome-UK05
190,00 €Price

Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Anh

 

 • Loại dịch vụ : Dịch vụ hỗ trợ Đăng ký thuê nhà ở tại Anh
 • Hạn đăng ký: Tối thiểu 10 ngày trước ngày dự kiến nhận nhà.

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Loại nhà : Tùy theo yêu cầu và số lượng người, bạn có thể chọn:

 • Căn hộ ( riêng hoặc share)
 • Studio
 • Phòng đơn - Homestay

 

Thời gian thuê nhà : Dài hạn, ít nhất 1 tuần trở lên

Mức giá thuê nhà tối thiểu: Xem chi phí các loại nhà ở tại Anh

Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0