stage à l'étranger 2021 avec ege-france.
Hỗ trợ Phát triển kỹ năng | SERVICE

Hỗ trợ Phát triển kỹ năng | SERVICE

SKU: ServiceCoach-All05
210,00 €Price

Hỗ trợ đào tạo phát triển năng lực kỹ năng

 

Chọn ngôn ngữ
Mục đích
Loại dịch vụ

HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

 

 • 2 buổi định hướng riêng ( 45'/buổi )
  • Đặt mục tiêu học tập
  • Đặt mục tiêu nghề nghiệp
 • 2 buổi luyện phỏng vấn ( 45'/buổi )
  • Luyện phỏng vấn với tổ chức đón tiếp ( du học/thực tập/aupair)
  • Luyện phỏng vấn xin visa
 • 2 buổi hướng dẫn văn hóa và kỹ năng mềm
  • Văn hóa và thói quen hàng ngày của người bản địa
  • Kỹ năng thích nghi và kỹ năng tìm cơ hội nghề nghiệp/học tập ở nước ngoài

 

Chương trình đào tạo gồm :

Tổng cộng:  6 buổi hướng dẫn, mỗi buổi = 45' ( phút)

Phương tiện sử dụng : Skype / Viber / Téléphone

Lưu ý : Mức phí không hoàn trả trong trường hợp vắng mặt hoặc trể các buổi hướng dẫn

 

CAM KẾT

 

Các buổi hướng dẫn riêng giữa chuyên gia tại Pháp và sinh viên

Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0