stage à l'étranger 2021 avec ege-france.
Viết CV | Viết Lý lịch | SERVICE

Viết CV | Viết Lý lịch | SERVICE

SKU: ServiceCoach-All01
120,00 €Price

Dịch vụ hỗ trợ điều chỉnh soạn thảo CV ( Lý lịch )

 

HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

 • Buổi định hướng riêng ( từ 30' đến 60' )
 • Soạn thảo CV theo ngôn ngữ yêu cầu bởi bộ phận marketing và kiểm duyệt bởi giáo viên ngôn ngữ bản địa
 • Các yêu cầu điều chỉnh, thay đổi thông tin hoàn toàn miễn phí trong thời hạn 15 ngày ( chỉ áp dụng 01 lần )

 

Lưu ý : Dịch vụ Khẩn cấp trong vòng 48h : +50 €

 

CAM KẾT

 

EGE bàn giao kết quả cho sinh viên trong vòng 5 ngày :

 • CV file Word
 • CV file PDF
Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0