stage à l'étranger 2021 avec ege-france.
Visa thực tập Pháp | Ngắn-dài hạn | SERVICE

Visa thực tập Pháp | Ngắn-dài hạn | SERVICE

SKU: ServiceVisa-FR03
690,00 €Price

Dịch vụ hỗ trợ visa thực tập ngắn hạn hoặc dài hạn tại Pháp

 

Chọn thời gian
Votre demande de visa

THÔNG TIN VISA

 

Loại visa: Visa thực tập tại Pháp

 

Thời gian nộp hồ sơ visa : Thông thường hồ sơ xin visa phải nộp tối thiểu 15 ngày và tối đa 60 ngày trước ngày dự kiến vào lãnh thổ Pháp.

 

Thời gian xử lý và cấp visa : Thời gian cấp visa phụ thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ ( mùa cao điểm và mùa thấp điểm), thông thường đương đơn nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 15 ngày đến 60 ngày, không bao gồm các trường hợp ngoại lệ.

 

CAM KẾT BẢO ĐẢM

 

Bảo đảm chuẩn bị đúng quy trình và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho loại visa thực tập tại Pháp để tối đa hóa tỷ lệ cấp visa cho sinh viên.

 

HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

 

Thời gian EGE tiếp nhận yêu cầu dịch vụ :

 

Tối thiểu 4 tháng trước ngày dự kiến đến Pháp

 

Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ visa

 • Hướng dẫn điền đơn xin visa
 • Hỗ trợ đặt hẹn nộp hồ sơ xin visa
 • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho hồ sơ xin visa
 • Điều chỉnh và soạn thảo bộ hồ sơ visa
 • Luyện phỏng vấn xin visa
 • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ visa và hỗ trợ bổ sung các giấy tờ trong trường hợp có yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

 

Hỗ trợ quy trình Campusfrance ( tùy trường hợp, có những trường hợp không bắt buộc thông qua quy trình này)

 

 • Hướng dẫn thủ tục đặt hẹn phỏng vấn
 • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho hồ sơ Campusfrance
 • Luyện phỏng vấn với Campusfrance
 • Điều chỉnh và soạn thảo bộ hồ sơ Campusfrance

 

Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ cứu xét ( trong trường hợp visa bị từ chối )

 

 • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho bộ hồ sơ cứu xét
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn cứu xét bằng tiếng Pháp

Lưu ý : Lệ phí sử dụng hỗ trợ của Luật sư Pháp không bao gồm trong dịch vụ này của EGE

Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0