stage à l'étranger 2021 avec ege-france.
Visa thực tập Thái Lan | Visa Ngắn - Dài hạn | SERVICE

Visa thực tập Thái Lan | Visa Ngắn - Dài hạn | SERVICE

SKU: ServiceVisa-TL01
390,00 €Price

Dịch vụ hỗ trợ visa thực tập ngắn hạn hoặc dài hạn tại Thái Lan, từ 1 đến 6 tháng

 

THÔNG TIN VISA

 

Loại visa: Visa ED ( 1-6 tháng)

 

Thời gian nộp hồ sơ visa : Thông thường hồ sơ xin visa phải nộp tối thiểu 30 ngày và tối đa 90 ngày trước ngày dự kiến vào lãnh thổ Thái Lan.

 

Thời gian xử lý và cấp visa : Thời gian cấp visa phụ thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ ( mùa cao điểm và mùa thấp điểm), thông thường đương đơn nhận được kết quả trong khoảng thời gian từ 15 ngày đến 60 ngày, không bao gồm các trường hợp ngoại lệ.

 

CAM KẾT BẢO ĐẢM

 

Bảo đảm chuẩn bị đúng quy trình và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho loại visa thực tập tại Thái Lan để tối đa hóa tỷ lệ cấp visa cho sinh viên.

 

HỖ TRỢ EGE ĐÃ BAO GỒM

 

Thời gian EGE tiếp nhận yêu cầu dịch vụ :

 

Tối thiểu 3 tháng trước ngày dự kiến đến Thái Lan

 

Hỗ trợ quy trình nộp hồ sơ visa

 • Hướng dẫn điền đơn xin visa
 • Hướng dẫn đặt hẹn nộp hồ sơ xin visa
 • Kiểm tra và bổ sung tài liệu cần thiết cho hồ sơ xin visa
 • Điều chỉnh và soạn thảo bộ hồ sơ visa
 • Luyện phỏng vấn xin visa
 • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ visa và hỗ trợ bổ sung các giấy tờ trong trường hợp có yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

 

Lưu ý : Lệ phí sử dụng hỗ trợ của Luật sư Pháp không bao gồm trong dịch vụ này của EGE

Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
 • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
 • EGE Instagram
 • EGE YouTube
 • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0