HỒ SƠ ĐỐI TÁC CUNG CẤP

Áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng, du lịch, đào tạo...