TỔ CHỨC ĐỐI TÁC ĐẠI DIỆN

Danh hiệu Tổ chức đối tác đại diện EGE được cấp cho các công ty có đủ điều kiện áp dụng các chức năng và điều khoản trong chương trình Đối tác của EGE.

 

TỔ CHỨC ĐỐI TÁC ĐẠI DIỆN EGE

Danh hiệu Đối tác đại diện của EGE và danh hiệu Đối tác đại diện Thu Hộ của EGE được cấp cho các công ty có đủ điều kiện áp dụng các chức năng và điều khoản trong chương trình Đối tác của EGE.

Các đối tác đã ký kết với EGE được thông tin rõ trên trang web của EGE. Đối tác có thể thêm danh hiệu này vào trang web riêng của công ty, trên các kênh truyền thông trực tuyến và các tài liệu quảng cáo ngoại tuyến khác để thể hiên rằng EGE thừa nhận công ty của họ là một đối tác được chứng nhận của EGE.

PHÂN LOẠI

  • Tổ chức Đối tác Đại diện

  • Tổ chức Đối tác Đại diện Thu hộ

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Nếu công ty bạn chưa có danh hiệu đối tác với EGE, trước tiên bạn tham khảo Điều kiện yêu cầu để trở thành Tổ chức đại diện của EGE và tạo hồ sơ thông tin công ty

Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0