TỔ CHỨC ĐỐI TÁC ĐẠI DIỆN

Danh hiệu Tổ chức đối tác đại diện EGE được cấp cho các công ty có đủ điều kiện áp dụng các chức năng và điều khoản trong chương trình Đối tác của EGE.

 

TỔ CHỨC ĐỐI TÁC ĐẠI DIỆN THU HỘ EGE

Công ty Giáo Dục Toàn Cầu Euroasia Việt Nam và Công ty Động Lực Vàng là 02 Đối tác Thu hộ cho EGE tại Việt nam

CTY GIÁO DỤC TOÀN CẦU EUROASIA VIỆT NAM (EGEVN)

1

Được EGE ủy quyền thu hộ tại Việt nam

Hồ Chí Minh, Việt nam

Vũ NGUYỄN , Giám đốc EGEVN

0939-588-566

CTY ĐỘNG LỰC VÀNG (GM)

GM Logo

1

Được EGE ủy quyền thu hộ tại Việt nam

Đà nẵng , Việt nam

Sơn PHẠM , Giám đốc GM

0935-125-062