Travel is never a matter of money but of courage

Chi Hao - Internship in France

Vietnamese Student - 2016

Mình là sinh viên năm cuối của trường Saigontech Technology Institut - Phân nhánh của trường Houston College Texas, USA. Thực tập tại Pháp là cho bản thân cơ hội thử thách trong môi trường quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm thế giới . Mình đi du lịch ở Châu âu , từ Pháp đến Italia, Thụy sỹ...rất tuyệt vời.

Mình thích văn hóa Pháp, nó ở mọi ngóc ngách trên mỗi đường phố.

Disneyland de Paris cũng thật tuyệt.

Rechercher par Tags
Retrouvez-nous
  • LinkedIn EGE
  • Facebook EGE
  • Twitter EGE
Archives
Meilleur Agence Placement Stage en Asie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

  • Facebook EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EUROASIA GLOBAL EDUCATION
  • EGE LinkedIn - Euroasia Global Education - Stage à l'étranger
  • EGE Instagram
  • EGE YouTube
  • EGE Pinterest

EUROASIA GLOBAL

EDUCATION

Head-office : 03 Rue Docteur Huart

59260 Lille, France

( Ancien : 21 Avenue Le Corbusier, 59000 Lille) 

PRINCIPAUX PROGRAMMES

Stages à l'étranger

Au pair Homestay

Etudier en France

Summer programs

Jobs à l'étranger

Voyages étudiants

Les services optionnels

FAQs

All rights reserved 2017-2025 Euroasia Global Education S.a.r.l . Version 17.9.1

Euroasia Global Education

EUROASIA

GLOBAL

EDUCATION

0