Travel is never a matter of money but of courage

Quynh Nhu - Aupair in France

Vietnamese Student - 2016


Mình đang bắt đầu một năm học hỏi và du lịch Pháp cùng gia đình bảo lãnh ! :)

Ước mơ và hy vọng đã thành hiện thực, Paris tôi yêu :) :)