HỒ SƠ HỢP TÁC ĐẠI HỌC

Áp dụng đối với các Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp và các cơ sở đào tạo